Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

DELABIE, zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility), produkty przyjazne dla środowiska

DELABIE, produkty przyjazne dla środowiska

Unikalne, oszczędne, ekologiczne i inteligentne rozwiązania

Wpływ na środowisko brany jest pod uwagę na każdym etapie projektowania i wytwarzania produktu, a także podczas jego dystrybucji i użytkowania.

DELABIE, surowce pochodzące z odzysku i nadające się do recyklingu

Starannie dobrane i trwałe materiały

Do wytwarzania swoich produktów Grupa DELABIE wykorzystuje różne surowce pochodzące z recyklingu i nadające się do ponownego przetworzenia, pozyskiwane od lokalnych dostawców, znajdujących się możliwie najbliżej zakładów produkcyjnych.

DELABIE, zaangażowanie

Zobowiązania materialne i społeczne

Odpowiedzialność ekologiczna stanowi prawdziwe zobowiązanie dla Grupy DELABIE. W związku z tym w obrębie firmy podjęto liczne działania mające na celu ograniczenie jej wpływu na środowisko. Jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy certyfikację CSR: srebrny znak EcoVadis.

DELABIE, uzyskanie oznakowań ekologicznych

Systemy certyfikacji budynków i produktów

W związku z rosnącą liczbą ludności i znacznym wzrostem gospodarczym w ostatnich latach, podniósł się również poziom życia. Temu przyrostowi towarzyszy gwałtowny wzrost zużycia wody, z czego większość stanowi woda pitna. Zużycie wody stało się zatem istotnym problemem.

DELABIE, woda to życie

Zaangażowanie na rzecz życia, zdrowia i higieny dostępnej dla wszystkich

Poprzez mecenat humanitarny firma DELABIE przeznacza część swoich zysków na finansowanie projektów mających na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej najbardziej pokrzywdzonym grupom społecznym.