DELABIE, produkty przyjazne dla środowiska

Unikalne, oszczędne, ekologiczne i inteligentne rozwiązania

Od 90 lat jednym z głównych wyzwań Grupy DELABIE jest ochrona zasobów naturalnych i wpisywanie się w trend zrównoważonego rozwoju. Firma jest w pełni zaangażowana w ekologicznie odpowiedzialne podejście do produkcji.

DELABIE, produkty przyjazne dla środowiska

Wpływ na środowisko brany jest pod uwagę na każdym etapie projektowania i wytwarzania produktu, a także podczas jego dystrybucji i użytkowania.
Grupa DELABIE jest szczególnie zaangażowana w wykorzystywanie do produkcji swoich wyrobów, surowców pochodzących z odzysku i nadających się do recyklingu. Użyte materiały są przyjazne dla środowiska. Stosowanie metali ciężkich jest na przykład ograniczone najbardziej jak to możliwe.

UNIKALNE ROZWIĄZANIA OSZCZĘDZAJĄCE WODĘ I ENERGIĘ 

W przypadku armatury DELABIE kierunek jest jasny: zużycie wody i energii zredukowane do absolutnego minimum.
Nie ma tu miejsca na marnotrawstwo.

Aby maksymalnie ograniczyć zużycie wody, większość modeli armatury DELABIE wyposażona jest w ograniczniki lub regulatory wypływu.
Regulatory wypływu okazują się być znaczącym sprzymierzeńcem szczególnie w środowisku szpitalnym, gdzie zużycie wody jest wyższe niż w innych budynkach użyteczności publicznej.

Ale firma DELABIE nie poprzestaje na tym i opracowała specjalne mechanizmy umożliwiające uzyskanie do 90% oszczędności wody i energii.

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA CZASOWE

Armatura DELABIE z przyciskiem posiada przewagę ekologiczną. Dzięki działaniu hydraulicznemu nie powoduje ona zużycia energii.

Wypływ wody zatrzymuje się samoistnie po upływie określonego czasu, w zależności od rodzaju produktu. Czas wypływu wynosi 7 sekund w przypadku armatury umywalkowej, 3 sekundy w przypadku pisuarów i 30 sekund w przypadku natrysków.

Umożliwia to zredukowanie czasu wypływu do niezbędnego minimum podczas moczenia i spłukiwania dłoni lub ciała. W przeciwieństwie do klasycznej armatury woda nie wypływa niepotrzebnie podczas namydlania. Nie dochodzi więc do marnowania wody.

OSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA ELEKTRONICZNE

Baterie i zawory elektroniczne DELABIE również optymalizują zużycie wody i energii. Zamknięcie następuje natychmiast po odsunięciu dłoni spod armatury, co eliminuje tym samym ryzyko marnotrawstwa. Woda wypływa tylko wtedy, gdy ręce moczymy lub opłukujemy. Podobnie jak w przypadku armatury czasowej, wypływ pozostaje zamknięty podczas namydlania.

Zużycie wody jest więc ponownie ograniczone do minimum.

Podzespoły i części wykorzystywane do budowy armatury elektronicznej DELABIE zużywają bardzo mało energii (bistabilny elektrozawór, zoptymalizowany system detekcji na podczerwień). Pozwala to oszczędzać energię, gwarantując jednocześnie skuteczność wykrywania.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA ELEKTRONICZNE DO PISUARÓW

Firma DELABIE posiada również gamę inteligentnych zaworów elektronicznych do pisuarów.

Aby znaleźć jak najlepszy kompromis między wydajnością a oszczędnością wody, objętość wody dostarczanej do spłukiwania, musi być dostosowana do wielkości pisuaru. W elektronicznych zaworach pisuarowych DELABIE parametr ten jest regulowany w każdym modelu i pozwala na oszczędność wody do 60%.

Zawory pisuarowe DELABIE na podczerwień, wyposażone w „tryb intensywny”, są również w stanie wykryć okresy wysokiej frekwencji i odpowiednio dostosować do nich spłukiwanie. Są one często spotykane podczas przerw w obiektach takich jak sale koncertowe, teatry, stadiony czy szkoły. W okresach tych objętość spłukiwania jest zmniejszana tak, aby pomiędzy kolejnymi użyciami opłukać tylko miskę pisuaru. Pod koniec okresu zwiększonej frekwencji uruchamiane jest natomiast dodatkowe spłukiwanie, aby całkowicie oczyścić pisuar oraz odnowić wodę w syfonie i w instalacji.

Po raz kolejny nie ma mowy o marnowaniu wody.

SPŁUKIWANIE BEZPOŚREDNIE DO WC

I wreszcie, spłukiwanie bezpośrednie do WC DELABIE również pozwala oszczędzać wodę.

System ten ogranicza ryzyko przecieków, w przeciwieństwie do zbiorników, w których są one trudne do wykrycia, a tym samym generują wysokie rachunki za wodę. Przykładowo, niewielki przeciek w zbiorniku powoduje utratę 220 m3 wody rocznie. 

Spłukiwanie bezpośrednie do WC pozwala uniknąć tego niepotrzebnego zużycia wody.

Ponadto niektóre z naszych systemów spłukiwania wyposażone są w podwójny przycisk 3l/6l, który w razie potrzeby można nastawić na 2l/4l, co umożliwia uzyskanie certyfikatów ekologicznych.

Ostatnio firma DELABIE stworzyła również program „inteligentnego automatycznego spłukiwania” (zawór do spłukiwania TEMPOMATIC z systemem podwójnego uruchamiania).

Ten nowy system wykrywa konieczność małego lub dużego spłukiwania. Umożliwia to zużycie ilości wody adekwatnej do potrzeb i zapobiega marnotrawstwu, gwarantując jednocześnie optymalną czystość.