DELABIE, woda to życie

Zaangażowanie na rzecz życia, zdrowia i higieny dostępnej dla wszystkich

Firma DELABIE finansuje odwierty i studnie, wieże ciśnień, cysterny, sanitariaty oraz nawadnianie upraw.
Od 2005 roku sfinansowanych zostało 95 projektów, dzięki którym 73 000 mieszkańców wiosek i dzieci w wieku szkolnym uzyskało dostęp do wody i środków higienicznych.

Jean-Claude Delabie

Jean-Claude Delabie inauguruje budowę pompy wody pitnej w szkole w Morétan, Togo

Obecnie blisko 2,5 miliarda ludzi na świecie nadal nie ma dostępu do kanalizacji, a 1 miliard ludzi nie ma możliwości korzystania z urządzeń sanitarnych. Ponadto 750 milionów ludzi, tj. jedna osoba na dziesięć, pozbawionych jest dostępu do źródła wody pitnej.

W regionach świata najbardziej dotkniętych tymi problemami 80% chorób powodowanych jest przez zanieczyszczoną wodę i brak higieny. Z tego powodu każdego dnia umiera prawie 1000 dzieci.

Świadoma tego problemu Grupa DELABIE, poprzez mecenat humanitarny, przeznacza część swoich zysków na finansowanie projektów mających na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej najbardziej pokrzywdzonym grupom społecznym.

Pomoc udzielana jest w pierwszej kolejności ubogim mieszkańcom wsi, szkołom, szpitalom i przychodniom, aby zaspokoić ich potrzeby w zakresie dostępności wody pitnej i sanitariatów.

W tym celu co roku firma DELABIE, spośród wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia partnerskie, wybiera projekty rozwoju obszarów wiejskich do objęcia mecenatem.