Pomoc przy projektowaniu

Zobacz narzędzia pomocne przy projektowaniu: przypomnienie technik sanitarnych, narzędzie do obliczania oszczędności wody…

Informacje te są przeznaczone dla profesjonalistów specjalizujących się w tej dziedzinie i będących w stanie je interpretować zgodnie z konkretnymi potrzebami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że będzie korzystać z tych informacji na swoją odpowiedzialność i nie będzie mógł dążyć do przeniesienia tej odpowiedzialności na firmę DELABIE za wszelkiego rodzaju skutki, które mogą wyniknąć z użycia tych informacji.