Normy i przepisy prawne

Znajdź przypomnienie tekstów przepisów prawnych służących specjalistom z branży, którzy są w stanie je interpretować w zależności od swoich specjalistycznych potrzeb.  
Poza tymi przepisami, specjaliści powinni również powoływać się na normy, dokumenty techniczne i obowiązujące dobre praktyki.
UWAGA: Czytelnik uznaje, że korzystanie z tych tekstów, które muszą być rozpatrywane w kontekście ujednoliconego tekstu, są na jego wyłączną odpowiedzialność i że nie będzie mógł obciążyć odpowiedzialnością firmy DELABIE za aktualizację tekstów lub konsekwencje jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z takiego użycia.

Certyfikacja i znak NF - Budynki użyteczności publicznej

Francuski znak NF na produkcie świadczy o tym, że jest on zgodny z dotyczącymi go normami i ewentualnie z dodatkowymi specyfikacjami technicznymi wymaganymi przez rynek we Francji, co jest znakomitym dowodem jego niezwykłej jakości również za granicą. Produkty DELABIE posiadają znak NF.
Co zatem wnosi ten znak?
I jak rozpoznać produkt NF?

Certyfikacja i znak NF - Zakłady opieki zdrowotnej

Francuski znak NF na produkcie świadczy o tym, że jest on zgodny z dotyczącymi go normami i ewentualnie z dodatkowymi specyfikacjami technicznymi wymaganymi przez rynek we Francji, co jest znakomitym dowodem jego niezwykłej jakości również za granicą. Produkty DELABIE posiadają znak NF.
Co zatem wnosi ten znak?
I jak rozpoznać produkt NF?

Ochrona przed ryzykiem związanym z bakteriami legionella

Rozporządzenia narzucają monitorowanie bakterii Legionella w budynkach użyteczności publicznej.
Co to jest legionelloza?
Jakie instalacje są narażone na ryzyko?
Przepisy prawne: rozporządzenia z 29 marca 2007 roku i z 12 kwietnia 2002 roku

Ulotki archiwalne (Filtry antybakteryjne)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE 2017/745), udostępniamy Państwu poprzednie wersje naszych ulotek dla filtrów antybakteryjnych.

Certyfikacja urządzeń sanitarnych

Oznakowanie CE jest obowiązkowym oznakowaniem europejskim dla wszystkich produktów podlegających jednej lub większej liczbie dyrektyw europejskich. Co to jest oznakowanie CE?
Na jakich urządzeniach sanitarnych możemy znaleźć oznakowanie CE?
Jak rozpoznać produkt CE?
Co wnosi oznakowanie urządzeń sanitarnych znakiem CE?

Dostępność w sanitaraitach publicznych - przewodnik

Jak urządzić przestrzeń natryskową dla osoby o ograniczonej sprawności, łazienkę dla seniora lub przestrzeń WC dla osoby niepełnosprawnej?
Na jakiej wysokości zainstalować wiszącą miskę ustępową? Jaką średnicę powinna mieć poręcz? Na jakiej wysokości zainstalować siedzisko natryskowe?

Dostępność i niezależność

Osoby niepełnosprawne posiadają prawo dostępu do budynków użyteczności publicznej. Aby pozwolić osobom niepełnosprawnym, starszym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej na maksymalną niezależność w ich codziennym życiu, należy przestrzegać przepisów technicznych i architektonicznych.
Przewodnik po przestrzeni natryskowej, łazienkowej i WC: schematy instalacji...