KALKULATOR OSZCZĘDNOŚCI WODY

Wprowadź dane w polach tekstowych, aby wykonać spersonalizowane obliczenia.

Cena m3 wody zmieszanej : PLN PLN netto/m3
Średnia cena wody zmieszanej w Polsce: 28,50 PLN netto/m3.
Armatura do UMYWALKI Armatura do NATRYSKU
Czasowa Elektroniczna Czasowa
Ilość punktów czerpalnych
Ilość użyć/dzień
Ilość dni użytkowania/rok
ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ WODY 0 m3 czyli 0 PLN 0 m3 czyli 0 PLN 0 m3 czyli 0 PLN
ROCZNA, CAŁKOWITA OSZCZĘDNOŚĆ WODY: 0 m3 czyli 0 PLN, tj. 0%

Oszczędność wody

Porównanie rodzaju punktu czerpalnego i technologii

aide_prescription_pl_2018_visu_technique