Wybierz format:

Delabie - Strona główna
Polska
 • France
 • International
 • Deutschland
 • Belgique - België
 • GD-Luxembourg
 • Nederland
 • Polska
 • United Kingdom
 • Россия
 • Portugal
 • España
Szukaj

KALKULATOR OSZCZĘDNOŚCI WODY

Wprowadź dane w polach tekstowych, aby wykonać spersonalizowane obliczenia.

Cena m3 wody zmieszanej:  PLN netto/m3
Średnia cena wody zmieszanej w Polsce: 20 PLN netto/m3.
Armatura do UMYWALKI Armatura do NATRYSKU
Czasowa Elektroniczna Czasowa
Ilość punktów czerpalnych
Ilość użyć/dzień
Ilość dni użytkowania/rok
ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ WODY 0 m3 czyli 0 PLN 0 m3 czyli 0 PLN 0 m3 czyli 0 PLN
ROCZNA, CAŁKOWITA OSZCZĘDNOŚĆ WODY: 0 m3 czyli 0 PLN

Oszczędność wody

Porównanie rodzaju punktu czerpalnego i technologii

aide_prescription_PL_2018