Armatura do zakładów opieki zdrowotnej

BIOSAFE, HIGIENA I KONTROLA PROLIFERACJI BAKTERII

BIOSAFE, HIGIENA I KONTROLA PROLIFERACJI BAKTERII

Skażenie armatury przez Pseudomonas aeruginosa dokonuje się głównie w jej końcowej części, czyli wewnątrz wylewki i wokół wyjścia wody. To właśnie natą część armatury musimy zwrócić szczególną uwagę, aby ograniczyć rozwój bakterii. W tym celu DELABIE stworzyło specjalistyczną armaturę umożliwiającą wdrożenie działań profilaktycznych
i jeśli jest to konieczne, działań interwencyjnych w przypadku skażenia.

Armatura zatrzaskowa BIOCLIP do czyszczenia/dezynfekcji

Armatura zatrzaskowa BIOCLIP do czyszczenia/dezynfekcji

Armatura z gamy BIOCLIP pozwala na podłączenie specjalistycznych wylewek i/lub na całkowite wyczyszczenie wnętrza - jest to jedyne rozwiązanie w celu eliminacji biofilmu. W ten sposób skutecznie zwalczamy rozwój bakterii.

• Bateria z zatrzaskową wylewką BIOCLIP
Armatura dostarczana z jedną jednorazową wylewką, istnieje możliwość doboru innych rodzajów wylewek:
- Wylewki Inox: druga wylewka pozwala na nieprzerywanie korzystania z punktu czerpalnego podczas czyszczenia pierwszej wylewki.
- Jednorazowe wylewki: każda wylewka musi być okresowo wymieniana, w zależności od miejsca instalacji i tym samym stopnia ryzyka.
- Filtrujące wylewki BIOFIL: te wylewki gwarantują dystrybucję wody bez bakterii.

• Zatrzaskowa bateria BIOCLIP
Baterie całkowicie odpinane od podstawy pozwalają na przeprowadzanie w zakładach opieki zdrowotnej działań zwalczających i profilaktycznych:
- Zwalczanie: kontrola bakteriologiczna wody w środowisku szpitalnym (Dz. U. Nr 61/07 poz. 417) narzuca przystąpienie do działań interwencyjnych. W przypadku skażenia bakteriami Pseudomonasaeruginosa, Legionella..., personel techniczny może w prosty sposób odłączyć baterię od jej podstawy w celu całkowitego wyczyszczenia wnętrza korpusu.
- Profilaktyka: w celu ograniczenia proliferacji bakterii w armaturze, należy preferować działania profilaktyczne.

Z armaturą BIOCLIP w zakładach opieki zdrowotnej można stworzyć protokoły regularnego, kompletnego czyszczenia (co 6 miesięcy do 2 lat, w zależności od instalacji i oddziału w szpitalu), pozwalające na wyeliminowanie biofilmu i bakterii.

Armatura o niskim poziomie wody w stagnacji

Armatura o niskim poziomie wody w stagnacji

Niektóre modele baterii DELABIE posiadają specjalną wewnętrzną konstrukcję zmniejszając poziom wody w stagnacji wewnątrz korpusu i znacznie ograniczając ryzyko rozwoju bakterii.

Gładkie wnętrze korpusu, bez chropowatości

Gładkie wnętrze korpusu, bez chropowatości

Wszystkie wewnętrzne elementy niektórych modeli armatury DELABIE są
całkowicie gładkie wewnątrz i bez chropowatości, co ogranicza przywieranie biofilmu i ułatwia jego usuwanie.
Badania przeprowadzone w czerwcu 2010 roku w laboratorium BioPI i na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Jules Verne w Amiens wykazały, że w statycznych warunkach skażenie armatury z gładkim korpusem przez Pseudomonas aeruginosa jest 14 razy mniejsze niż armatury z chropowatym wnętrzem.

Armatura elektroniczna z automatycznym spłukiwaniem

Armatura elektroniczna z automatycznym spłukiwaniem

Stagnacja wody jest jedną z głównych przyczyn rozwoju bakterii w instalacji wodnej. W celu przeciwdziałania stagnacji wody w armaturze, wszystkie modele elektroniczne DELABIE są wyposażone w program spłukiwania okresowego przeciw proliferacji bakterii. Co 24 h po ostatnim użyciu następuje automatyczne spłukiwanie przez około 60 sekund (możliwość programowania na niektórych modelach).W ten sposób bakterie nie mają czasu, aby się rozmnażać.

Armatura bez zaworów zwrotnych: brak przepływu krzyżowego WC/WZ

Firma DELABIE opracowała unikalny patent, aby uzyskać baterie termostatyczne z zamknięciem wody ciepłej i zimnej bezpośrednio na przyłączach, dzięki czemu zawory zwrotne stały się całkowicie bezużyteczne. Ryzyko przepływu krzyżowego jest całkowicie wykluczone.

Mikrobiologiczne filtry medyczne BIOFIL

Mikrobiologiczne filtry medyczne BIOFIL

Antybakteryjne filtry BIOFIL pozwalają zagwarantować wodę kontrolowaną pod kątem bakteriologicznym w punkcie czerpalnym i chronić zdrowie użytkowników.

Każdy filtr BIOFIL posiada membranę z włókien kanalikowych z progiem filtracji 0,1 mikrometra. Dostarczana woda jest pozbawiona mikroorganizmów. W ten sposób ochrona przed infekcjami spowodowanymi użyciem wody jest całkowita. Gama BIOFIL składa się z filtrujących głowic, słuchawek natryskowych i wylewek.

Higieniczne wyjście wylewki BIOSAFE

Higieniczne wyjście wylewki BIOSAFE

Stworzone z Hostaformu®, jego powierzchnia gładka wewnątrz zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń i kamienia (brak sitka, ścianek i struktury w kształcie gwiazdy), ograniczając pojawianie się i rozprzestrzenianie się bakterii i mikroorganizmów.
Wyjście może być zainstalowane jedynie na armaturze posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować poprawny strumień wody bez rozprysków.

SECURITHERM, MAKSYMALNA OCHRONA ANTYOPARZENIOWA

SECURITHERM, MAKSYMALNA OCHRONA ANTYOPARZENIOWA

Aby instalacja była zgodna z Rozporządzeniem z 12 kwietnia 2002 roku i z 29 marca 2007 roku i jednocześnie chroniła użytkowników przed ryzykiem oparzenia, konieczne jest instalowanie centralnych mieszaczy termostatycznych. Ochrona przed oparzeniem musi być również przewidziana w punkcie czerpalnym.

Ogranicznik temperatury maksymalnej

Ogranicznik temperatury maksymalnej

Wszystkie baterie DELABIE są dostarczane z ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Użytkownik nie może ustawić temperatury powyżej nastawu ogranicznika, co ogranicza ryzyko oparzenia. Ogranicznik jest nastawiany fabrycznie w celu oszczędności czasu przy instalacji z możliwością regulacji przez instalatora.

Automatyczna ochrona antyoparzeniowa

Technologia SECURITHERM zapewnia automatyczną i natychmiastową ochronę antyoparzeniową dla użytkowników.

• Indywidualne baterie termostatyczne SECURITHERM:
W przypadku przerwania zasilania w wodę zimną, baterie termostatyczne natychmiastowo zamykają wypływ wody ciepłej. W przypadku braku wody ciepłej, baterie zamykają również wypływ wody zimnej.

• Baterie SECURITHERM z głowicą „EP”:
W przypadku przerwania zasilania w wodę zimną, wypływ wody ciepłej baterii z regulatorem ciśnienia „EP” zostaje natychmiastowo zredukowany, ograniczając ryzyko oparzenia przez użytkownika. W przypadku braku wody ciepłej, wypływ wody zimnej zostaje również zredukowany.

Stabilność temperatury

• Indywidualne baterie termostatyczne SECURITHERM:
Głowice termostatyczne zapewniają stabilność temperatury bez względu na wahania ciśnienia i natężenia wypływu w obiegu.

• Baterie SECURITHERM z głowicą „EP”:
Głowica z regulatorem ciśnienia umożliwia kompensację nieuniknionych wahań ciśnienia w instalacji, dzięki czemu temperatura wypływającej wody pozostaje idealnie stabilna.

Izolacja termiczna Securitouch

Izolacja termiczna Securitouch

Dzięki technologii Securitouch firma DELABIE oferuje większe bezpieczeństwo użytkownikom przy zapewnieniu niezrównanego komfortu.                                                            

Korpusy baterii są zazwyczaj wytwarzane z mosiądzu i pokrywane chromem. Metal jest dobrym przewodnikiem ciepła i istnieje możliwość oparzenia się przez kontakt z powierzchnią baterii. Z technologią Secouritouch ryzyko oparzenia się pacjenta przez kontakt z baterią lub chwycenie jej w przypadku poślizgnięcia się lub w momencie utraty równowagi pod natryskiem jest całkowicie wykluczone.

• Indywidualne baterie termostatyczne SECURITHERM:

Baterie termostatyczne SECURITHERM zostały tak zaprojektowane, aby nie było przewodzenia ciepła przez korpus baterii, co zapobiega ryzyku oparzenia w przypadku kontaktu.

•

Baterie SECURITHERM z głowicą „EP”:
Korpusy niektórych mechanicznych baterii ściennych Securitouch są odizolowane od kontaktu z wodą ciepłą. Woda ciepła od momentu wejścia, aż do wnętrza głowicy przepływa w małych rurkach i nigdy nie jest w styczności z mosiężnymi ściankami korpusu baterii.

Bezpieczeństwo dezynfekcji termicznej

• Indywidualne baterie termostatyczne SECURITHERM:
Pozwalają na przeprowadzenie dezynfekcji termicznej w temperaturze wody ciepłej z instalacji:
- bez demontażu pokrętła w modelach dwuuchwytowych: przez wciśnięcie czerwonego przycisku za pomocą ostrego narzędzia, aby odblokować ogranicznik temperatury.
- po demontażu uchwytu w modelach jednouchwytowych. 

• Baterie SECURITHERM z głowicą „EP”:
Niektóre baterie z głowicą EP umożliwiają przeprowadzenie dezynfekcji termicznej w temperaturze wody ciepłej z instalacji, bez demontażu uchwytu lub zamykania zasilania w wodę zimną. Ta funkcja jest również standardem w niektórych modelach z klasyczną głowicą ceramiczną.

KOMFORT, SWOBODA UŻYCIA I ERGONOMIA

Armatura do umywalki używana w domu nie daje wystarczającego komfortu pacjentom zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki. Armatura do użytku domowego jest używana do mycia jedynie niektórych części ciała (twarz, zęby, itp.), natomiast nie jest przeznaczona do kompletnego umycia całego ciała.

Nieodpowiednie wymiary
Pacjenci zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki to osoby chore, osłabione, starsze lub niepełnosprawne fizycznie. Armatura, z której korzystają do umycia się, musi być przystosowana do ich stanu fizycznego i do rodzaju czynności, którą wykonują (mycie się w umywalce wymaga większej swobody). Armatura do umywalki powinna posiadać wylewkę o odpowiednim wysunięciu i wysokości, aby zapewnić optymalną swobodę użytkowania.

Brak ergonomii
Uchwyty „tradycyjnej” armatury nie są projektowane pod kątem łatwości uruchamiania wypływu. Dodatkowo uchwyty do regulacji wypływu i temperatury nie zawsze są delikatne w użyciu. Dlatego pacjenci zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki muszą użyć siły i mogą mieć problemy z ustawianiem odpowiedniej temperatury i wielkości wypływu wody.

Odpowiednie wymiary: wysoka, znacznie wysunięta wylewka

Odpowiednie wymiary: wysoka, znacznie wysunięta wylewka

 

Wymiary armatury wyposażającej pomieszczenia higieniczno-sanitarne w pokoju pacjenta muszą być przystosowane do jego ograniczonych ruchów, aby zapewnić mu komfort i swobodę, której potrzebuje. DELABIE proponuje armaturę wyposażoną w wyższą i dłuższą wylewkę niż armatura tradycyjna. Wysoka wylewka oraz znaczne jej wysunięcie pozwala na optymalne mycie rąk i innych części ciała w umywalce. Dodatkowo wysoka wylewka ogranicza ryzyko ponownego skażenia wylewki bakteriami poprzez rozpryskiwanie się wody o korek lub misę umywalki. Umożliwia również instalację filtrów do wody.

Ergonomiczne uchwyty

Ergonomiczne uchwyty

 

DELABIE proponuje szeroki wybór ergonomicznych uchwytów, aby spełnić wymagania rożnych rodzajów użytkowników:                                                                                                                

Uruchamianie dłonią:
- Uchwyty ażurowe lub ergonomiczne pokrętła dla łatwego chwytania
- Pełne uchwyty łączące design i ergonomię

 

 

Uruchamianie bez kontaktu z dłonią:
- Uchwyty Higiena: te długie uchwyty zostały specjalnie stworzone dla personelu medycznego i pacjentów o ograniczonej zdolności ruchowej. Pozwalają na uruchamianie wypływu nadgarstkiem, przedramieniem lub łokciem, bez konieczności kontaktu z dłonią.

 

 

- Detekcja obecności na podczerwień:

Uruchomienie armatury elektronicznej DELABIE nie wymaga od pacjenta żadnego wysiłku. Otwarcie i zamknięcie wypływu jest automatyczne, przez detekcję obecności (bez kontaktu z dłonią), co daje niezrównany komfort użycia.
Armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią, poza komfortem i swobodą użycia pozwala na ograniczenie rozprzestrzeniania się bakterii, które może być wywołane kontaktem z dłonią (doskonała higiena).

OSZCZĘDNOŚĆ WODY I ENERGII

Pacjenci i pensjonariusze zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki dla osób starszych częściej myją się w umywalce niż pod prysznicem ze względu na ograniczoną samodzielność (osoby osłabione, starsze, niesprawne ruchowo, po zabiegu chirurgicznym...). Mycie się w umywalce trwa dłużej (14 do 20 min) niż tradycyjnie pod prysznicem (średnio od 8 do 10 min) co powoduje znaczne zużycie wody.

Średnie dzienne zużycie wody na osobę:
Zużycie w domu: 137 litrów dziennie na osobę
Szpitale lub podobne jednostki: 300 do 450 litrów dziennie na łóżko
Domy opieki dla osób starszych i pensjonaty: do 250 litrów dziennie na łóżko

Źródło: Centrum Informacji o wodzie (CIEAU) Agencja Wody Loire Bretagne

Mechaniczne baterie do umywalki DELABIE: 45% oszczędności wody

W większości modeli armatury innych producentów dostępnych na rynku, regulacja wypływu dokonuje się w głowicy lub na wyjściu baterii. W ten sposób powstaje przeciwciśnienie, które prowadzi do przepływania wody zimnej do wody ciepłej i na odwrót.                                                            

Większość baterii z głowicą ceramiczną DELABIE do umywalki są wyposażone w ograniczniki wypływu znajdujące się w przyłączach wody ciepłej i zimnej pozwalając uzyskać 5 l/min wypływu. Przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom, realizujemy 45% oszczędności wody. Regulując wypływ na przyłączach wody ciepłej i zimnej, a nie na wyjściu armatury zapobiegamy przepływowi krzyżowemu wody ciepłej i zimnej, co jest przyczyną proliferacji bakterii.

Elektroniczne baterie do umywalki DELABIE: 85% oszczędności wody

W porównaniu ze standardową armaturą, elektroniczna armatura DELABIE maksymalnie zwiększa czynniki oszczędności wody. Pozwala na zoptymalizowanie faktury za wodę przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkownika.

Automatyczne zamknięcie i podział wypływu
Zamknięcie wypływu wody jest automatyczne po odstawieniu rąk z pola detekcji, co zapobiega ryzyku marnotrawstwa, wynikającego z braku zamknięcia przez zaniedbanie. Czas wypływu jest ograniczony do niezbędnego minimum (moczenie, spłukiwanie).

Nastawiony wypływ
Aby spełnić wymagania francuskiej normy NF M Médical, niektóre zawory i baterie elektroniczne DELABIE są specjalnie nastawione na 4 l/min.
Większość innych modeli elektronicznych jest nastawiona na 3 l/min. Zapewniają stabilność przepływu niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji.

Oszczędność energii

Armatura elektroniczna DELABIE wymaga niewielkiej ilości energii do funkcjonowania. Firma DELABIE wybrała technologię aktywnej podczerwieni impulsowej, rozwiązanie o niskim zużyciu energii. Wiązka podczerwieni emitowana okresowo pozwala na oszczędności energii jednocześnie gwarantując skuteczność detekcji.                                             

Modele elektroniczne na baterie posiadają średnią autonomię pracy 350 000 cykli (lub 3 do 6 lat) w zależności od częstotliwości używania. Stosowane baterie litowe są standardowymi bateriami dostępnymi na rynku i nadają się do recyklingu. Istotne oszczędności wody ciepłej realizowane dzięki armaturze DELABIE są jednocześnie oszczędnością energii.

Oznakowanie ekologiczne

Firma DELABIE przestrzega ekologicznego podejścia do budynków wedle głównych, obowiązujacych certyfikatów HQE, BREEAM, LEED, ESTIDAMA, itp. Optymalizacja ilości przepływu wody i podział wypływu są przykładem dla zmniejszenia zużycia wody i energii.

Z armaturą DELABIE inwestorzy osiągają najwyższe poziomy punktacji w certyfikacji budynków.