Firma DELABIE widziana przez klienta

Firma DELABIE widziana przez klienta

Zobacz wywiad z Johan Langlet,
kierownikiem robót
w Ministerstwie Sił Zbrojnych.