Mikrofiltracja w budynkach użyteczności publicznej

Czerwiec 2015

Ryzyko związane z wodą

Ryzyko związane z wodą

Woda jest istotnym elementem higieny, jednak może stać się nośnikiem zakażeń, jeśli jej odpowiednia jakość nie zostanie zapewniona. Kontrola jakości wody stała się głównym i stałym priorytetem dla osób zarządzających budynkami użyteczności publicznej: hotele i rezydencje turystyczne, kempingi, baseny, zakłady penitencjarne…

Obecnie w budynkach użyteczności publicznej zalecane jest monitorowanie jakości bakteriologicznej wody w instalacji z punktami czerpalnymi, które są narażone na ryzyko. Mowa tutaj o punktach czerpalnych, które mogą zawierać bakterie Legionella pneumophila oraz tworzyć aerozole (rozpylenie mikrokropelek w powietrzu).

W budynkach użyteczności publicznej należy sprawdzać instalację produkcji, magazynowania i dystrybucji ciepłej wody użytkowej. W tym celu stosuje się różne działania, takie jak pomiar temperatury wody lub organizowanie okresowych kampanii analizy poziomu bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej. Jeśli to ostatnie działanie nie jest często stosowane, to zaleca się pobierać próbki wody, aby upewnić się, że żadna bakteria nie jest obecna w instalacji ciepłej wody użytkowej i to przed otwarciem obiektu. Pozwala to dyrektorom poznać wyniki analizy przed otwarciem obiektu dla publiczności.

Jeśli w hotelu, kempingu lub na przykład na basenie w instalacji wodnej zostanie wykryta bakteria Legionella to osoba zarządzająca obiektem ma obowiązek zająć się tym problemem. Zazwyczaj jednak zajmuje to trochę czasu. Ponadto, aby chronić zdrowie swoich klientów i uniknąć radykalnych rozwiązań, takich jak zamknięcie obiektu na czas rozwiązania problemu, skorzystanie z antybakteryjnych filtrów staje się oczywiste.

 

Szybkie rozwiązanie w celu kontroli bakteriologicznej wody

Mikrofiltracja w punkcie czerpalnym jest najbardziej skuteczną metodą w celu otrzymania wody bez mikroorganizmów, takich jak bakterie (Legionelle), grzyby, algi, etc… Antybakteryjne filtry pozwalają na całkowitą ochronę przed zakażeniami wywołanymi przez kontakt z wodą.

Istnieją dwa rodzaje urządzeń do filtracji membranowej instalowanych w punkcie czerpalnym: membrany płaskie lub membrany z włókien kanalikowych. 
Firma DELABIE wybrała najbardziej nowoczesną technologię do produkcji antybakteryjnych filtrów BIOFIL: filtrację przez membranę z włókien kanalikowych.

Technologia filtracji przez membranę została opracowana w latach 70-tych i jest obecnie uznawana za najbardziej skuteczną metodę oczyszczania wody. Obejmuje ona zastosowania w wielu dziedzinach (dom, medycyna, przemysł ...) i może osiągnąć poziom ultrafiltracji (0,001 mikrometra).

Każdy filtr BIOFIL posiada zintegrowaną membranę z polietylenowych włókien kanalikowych z progiem filtracji wody 0,1 mikrometra. Membrany z włókien kanalikowych posiadają liczne pory o różnych wielkościach od 0,01 do 0,1 mikrometra. Pod wpływem różnicy ciśnień i membrany, całość cieczy przepływa przez środek materiału filtracyjnego. Bakterie i zawiesiny powyżej 0,1 mikrometra są na stałe zatrzymane po zewnętrznej stronie membrany.

 

BIOFIL, polecane rozwiązania filtrujące

Dzięki znacznie większej powierzchni filtracyjnej zastosowana przez firmę DELABIE technologia produkcji filtrów pozwala na filtrowanie większej ilości wody w porównaniu z filtrami z płaską membraną (1400 cm² w porównaniu z 500 cm²). Możliwość gromadzenia bakterii i zanieczyszczeń jest zatem znacznie większa, co opóźnia zapychanie się filtra, a tym samym przedłuża jego żywotność.

DELABIE oferuje kompleksowy zestaw urządzeń filtrujących wodę do jednorazowego użytku: głowice, wylewki natryskowe BIOFIL. Antybakteryjne filtry BIOFIL (przeciw bakteriom Legionella) dostępne w wersji niesterylnej są szczególnie przystosowane do budynków użyteczności publicznej, w celu zapewnienia higieny ciała, mycia rąk lub do balneoterapii. Produkty mogą być używane do 62 dni po pierwszej instalacji. Osoba zarządzająca obiektem musi zapewnić regularną wymianę oraz kontrolę poprawnego funkcjonowania (przedwczesne zapchanie się filtra w przypadku słabej jakości wody).

W przeciwieństwie do filtrów dostępnych na rynku, wymiary filtrów BIOFIL zostały zredukowane dzięki kompaktowym włóknom kanalikowym. W ten sposób dopasowują się do większości baterii umywalkowych DELABIE. Firma posiada również w swojej ofercie filtry, które można zamocować na panelach natryskowych. Dzięki szybkozłączce dostarczanej oddzielnie montaż filtrów BIOFIL jest prosty i odbywa się bez użycia narzędzi.

Wszystkie filtry BIOFIL są poddawane licznym kontrolom jakości, ich identyfikowalność jest optymalna w celu zapewnienia całkowitej kontroli ryzyka sanitarnego. Sprzedawane w opakowaniu po 10 sztuk, filtrujące głowice i wylewki natryskowe BIOFIL, w sposób natychmiastowy, rozwiązują problemy związane z bakteriami, na które napotykają osoby zarządzające budynkami publicznymi.

Ryzyko związane z wodą