Dlaczego warto wybrać baterię z regulatorem ciśnienia?

Listopad 2020

Dlaczego warto wybrać baterię mechaniczną z regulatorem ciśnienia (EP)?

W celu ograniczenia ryzyka rozwoju bakterii, w szczególności legionelli, w domach opieki, szpitalach i klinikach, należy produkować
i dystrybuować ciepłą wodę w wysokiej temperaturze (Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 roku).  
Zatem w cyrkulacji systemu dystrybucji temperatura wody musi być większa lub równa 55°C, z wyjątkiem końcowych nitek zasilających punkty czerpalne.

Bateria EP

Obecnie na świecie ciepła woda użytkowa jest odpowiedzialna za 20% do 30% przypadków oparzeń. We Francji obliczono, że dziecko może mieć oparzenie 3. stopnia w ciągu 1 do 2 sekund przy temperaturze 60°C, podczas gdy osoba dorosła w ciągu 5 sekund.
W związku z tym ryzyko oparzeń znacznie wzrasta, w szczególności u osób hospitalizowanych, o zmniejszonej wrażliwości na bodźce i mających opóźnione reakcje.

Dlatego wskazane jest utrzymanie maksymalnej temperatury przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka oparzeń poprzez instalację urządzeń zabezpieczających.

Bateria EP

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje proste rozwiązanie, które jest stosowane we wszystkich bateriach DELABIE: ogranicznik temperatury maksymalnej, aby uniemożliwić użytkownikowi maksymalne otworzenie wypływu ciepłej wody. To rzeczywiste bezpieczeństwo opiera się na założeniu, że ciepła i zimna woda są dostarczane w takich samych proporcjach (wielkość wypływu, ciśnienie...).
Jednak w środowisku szpitalnym założenie to podważa fakt, że instalacja wodociągowa zasila wiele pomieszczeń, w których przebywają różni użytkownicy, pragnący napić się wody, wziąć prysznic czy umyć ręce. Wahania ciśnienia mogą zatem powodować dość znaczące zmiany temperatury.

Bateria EP

Technologia SECURITHERM zapewnia automatyczną i natychmiastową ochronę użytkownikom. W przypadku braku zasilania w wodę zimną, wypływ wody ciepłej zostaje ograniczony, zapobiegając ryzyku oparzenia się pacjenta.
W przypadku braku zasilania w wodę ciepłą wypływ wody zimnej zostaje również ograniczony. W bateriach natryskowych unika się w ten sposób ryzyka zimnego prysznica, który mógłby spowodować utratę równowagi lub upadek.

Bateria EP

Głowica EP pozwala rownież uniknąć instalacji, przed zaworami lub bateriami, regulatorów lub stabilizatorów ciśnienia, które są złożonymi urządzeniami posiadającymi duże wgłębienia i liczne membrany. Są one źródłem nisz bakteryjnych.