Wybierz format:

Delabie - Strona główna
Polska
 • France
 • International
 • Deutschland
 • Belgique - België
 • GD-Luxembourg
 • Nederland
 • Polska
 • United Kingdom
 • Россия
 • Portugal
 • España
Szukaj

Wyzwania związane ze starzeniem się europejskiego społeczeństwa

Czerwiec 2013

Czy Europa będzie w stanie wspierać proces starzenia się populacji? Główne wyzwania to zarówno sprostanie wzrostowi kosztów ekonomicznych i społecznych tego ogólnego trendu dla 28 krajów Unii Europejskiej oraz zapewnienie starzejącym się społeczeństwom, których samodzielność jest ograniczona, możliwości jak najdłuższego korzystania z  normalnegoˮ  życia. Niektóre kraje wprowadziły przepisy w celu sprostania tym wyzwaniom i promowania równego dla wszystkich dostępu do sektora publicznego.

Temat starzenia się europejskiej populacji nie jest nowy. Od kilku lat media informują o obawach europejskich przywódców związanych z niskim przyrostem naturalnym i ciągłym wzrostem długości życia. Na lata 2011-2060 prognozy demograficzne wskazują starzenie się populacji we wszystkich państwach członkowskich UE. Do 2050 roku średni wiek Europejczyka w 28 krajach Unii ma wzrosnąć z 39 do 49 lat. Oczekuje się również, że część osób w wieku 80 lat i więcej powiększy się trzykrotnie między 2010, a 2060 rokiem. Procent osób starszych o ograniczonej samodzielności wzrośnie z 26% w 2010 roku do 53% w roku 2060. W szerszym kontekście, łącznie procent osób o ograniczonej samodzielności związany z wiekiem powinien wzrosnąć z 49% w 2010 roku do 78% w 2060 roku.

Należy się przygotować do zamian społecznych i ekonomicznych spowodowanych wzrostem osób o ograniczonej samodzielności i spadkiem liczby osób mogących być źródłem wsparcia społecznego.

Sytuacja na świecie

Poza Europą, w krajach rozwijających się, gdzie ludność jest młodsza, zagadnienie dostępności dla wszystkich jest coraz częściej brane pod uwagę. Wzrost długości życia został zaobserwowany na całym świecie, niezależnie od danych demograficznych kraju. Oznacza to, że należy się przygotować do nowych wyzwań związanych z tą dziedziną.

Wsparcie dla starzejącego się społeczeństwa

Najlepszym rozwiązaniem jest możliwość pozostania we własnym domu, w odpowiednim i przystosowanym lokalu oraz wsparcie przeszkolonego personelu. Alternatywą jest zwiększenie możliwości przyjęcia większej ilości osób w domach opieki i przystosowanie lokali do obowiązujących przepisów prawnych.
Niemcy i Francja to przykłady krajów, które ustanowiły prawo, aby narzucić dostępność sektora publicznego dla osób o ograniczonej sprawności. Kontekst ekonomiczny w ostatnich latach nie zachęca do inwestowania w tym zakresie. Oprócz trudności finansowych, niektóre ograniczenia techniczne w istniejących już budynkach są trudne do obejścia. Wiele instytucji jest spóźnionych w przystosowaniu budynków do obowiązującego prawa.
Aby każdy człowiek miał możliwość dostępu do wszelkich możliwych miejsc, bardziej niż poszanowanie prawa liczą się działania w kierunku solidarności społeczeństwa z osobami, które doświadczają ograniczenia samodzielności.

Właściwe rozwiązanie

Zagospodarowanie przestrzeni sanitarnych i ich wyposażenie jest jednym z zadań, które należy zrealizować w celu dostosowania się do obowiązującego prawa. Firma Delabie, specjalista w zakresie dostępności pomieszczeń sanitarnych, oferuje gamę specjalistycznych produktów przeznaczoną do budynków użyteczności publicznej, a w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej. 
Poręcze z bakteriostatycznej stali nierdzewnej lub Nylonu HR, siedziska natryskowe do zawieszenia lub składane, liczne akcesoria,… Gamy produktów z katalogu Dostępność i Samodzielność są odporne na intensywne użytkowanie. Produkty są łatwe do czyszczenia i konserwacji, aby odpowiadać rygorystycznym wymogom higieny. Ergonomiczne, są łatwe i bezpieczne w użytkowaniu. Jednocześnie produkty są dostępne w różnych kształtach oraz produkowane są z nowoczesnych i dobrych jakościowo materiałów. Ich design został opracowany w celu pozbycia się wrażenia, że znajdujemy się w środowisku szpitalnym, w miejscu bez uroku. Zaprojektowane, aby idealnie zintegrować się w przestrzeni sanitarnej dostępnej dla wszystkich. Produkty Delabie przyczyniają się do polepszenia codziennych warunków życia osób, niezależnie od ich stopnia samodzielności.