Wybierz format:

Delabie - Strona główna
Polska
 • France
 • International
 • Deutschland
 • Belgique - België
 • GD-Luxembourg
 • Nederland
 • Polska
 • United Kingdom
 • Россия
 • Portugal
 • España
Szukaj

Norma NF Środowisko Medyczne: rewolucja w zakresie armatury

Maj 2018

Stworzenie we Francji specjalnej normy NF 077 MM, dotyczącej armatury przeznaczonej dla środowiska medycznego, doprowadziło do istotnych zmian w konstrukcji baterii mechanicznych, termostatycznych i elektronicznych. 
DELABIE jest jednym z niewielu producentów oferujących produkty, które są już zgodne z tą normą.

Wszyscy znamy znaczenie ograniczeń sanitarnych związanych z użyciem wody w zakładach opieki zdrowotnej. Skażenie bakteriami instalacji wodnej stanowi bardzo wysokie ryzyko dla zdrowia pacjentów z osłabionym układem odpornościowym, które jest głównie związane z proliferacją  bakterii Legionella spp. i Pseudomonas aeruginosa.

Wyjątkowe wymagania związane z armaturą używaną w środowisku medycznym pojawiły się we francuskiej normie, NF MM, która została zatwierdzona w grudniu 2016 roku.
Niektóre środki potwierdzają praktyki już powszechnie stosowane do lat w placówkach opieki zdrowotnej.
Z drugiej strony, decyzja o tym, aby nie dopuszczać do użytku już armatury z komorą mieszania się wody* pod ciśnieniem przed zamknięciem, drastycznie ogranicza liczbę zgodnych produktów.

*miejsce, gdzie dokonuje się mieszanie wody ciepłej i zimnej, aby otrzymać wodę zmieszaną

Koniec zaworów zwrotnych

Przepływ krzyżowy między wodą ciepłą a zimną nieuchronnie tworzy warunki sprzyjające rozwojowi bakterii w armaturze. Aby uniknąć tego ryzyka, norma NF MM wymaga, aby zamknięcie armatury miało miejsce przed komorą mieszania się wody. Odtąd nie ma potrzeby stosowania zaworów zwrotnych w przyłączach armatury. Zwyczajowo stosowane w celu zapobiegania przedostawaniu się ciepłej wody do zasilania wody zimnej (lub odwrotnie, w zależności od wyższego ciśnienia), zawory te są obecnie uważane za główną przyczynę rozwoju bakterii. 
Zawory zwrotne nie są niezawodne, ponieważ prędzej czy później zakamieniają się lub są blokowane przez zanieczyszczenia, co oznacza, że nie są już w stanie spełniać swojej funkcji.

NF MM rewolucjonizuje rynek, dzięki konieczności zamykania armatury przed komorą mieszania się wody, co sprawia, że zawory zwrotne są niepotrzebne.
Ta norma eliminuje w praktyce większość elektronicznych i termostatycznych baterii, przeznaczonych dla środowiska medycznego!

Zobacz dane na końcu artykułu

Wężyki EPDM i napowietrzacze stanowczo zakazane

Od strony zasilania armatury celem normy jest opóźnienie tworzenia się biofilmu (grupy drobnoustrojów tworzących cienką, lepką warstwę na powierzchni).
Armatura jednootworowa, stojąca musi być jednak wyposażona w miedziane rurki lub wężyki PEX lub silikonowe wężyki do zasilania w wodę ciepłą i zimną.

Zwykle stosowane w instalacjach domowych, wężyki z EPDM nie nadają się do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Zabiegi stosowane w sieci wodnej, zarówno profilaktyczne, jak i zwalczające, szybko niszczą ten materiał. Pod wpływem powtarzanych dezynfekcji termicznych lub chemicznych, przewód z EPDM rozpada się i uwalnia odłamki, co jest wsparciem dla rozwoju bakterii.

Również stosowanie napowietrzaczy zostało zabronione, które wytwarzają mieszaninę powietrza i wody na wylocie z armatury, zwiększając ryzyko tworzenia aerozoli. Nie wspominając o zanieczyszczeniach zatrzymywanych na siatce, które również sprzyjają rozwijaniu się bakterii. W środowisku medycznym, wyjście armatury nie może być wyposażone w napowietrzacz.

W rzeczywistości wężyki PEX lub silikonowe wężyki oraz sitka zostały w ostatnich latach powszechnie przyjęte przez placówki opieki zdrowotnej.

Armatura przystosowana do instalacji filtrów

Nie wystarczy ograniczyć rozprzestrzeniania się bakterii w instalacji wodnej, konieczne jest również uniknięcie powtórnego skażenia bakteriami obecnymi w wylewce armatury. Filtry do wody są zwykle instalowane na bateriach do umywalek lub zlewozmywaków, aby dostarczyć wodę wolną od mikroorganizmów.
Aby ułatwić instalację tych filtrów bez zmniejszania komfortu użycia armatury, zostały określone minimalne wymiary: co najmniej 90 mm wysokości (odległość między podstawą baterii a wylewką) i 100 mm długości wylewki dla armatury stojącej oraz co najmniej 100 mm wysokości i 175 mm długości wylewki dla wersji ściennej.

Ponadto wymagany jest długi uchwyt o długości co najmniej 110 mm, aby ułatwić chwytanie i uruchamianie wypływu bez kontaktu z dłonią (łokciem, ogólnie).

DELABIE, produkty zgodne z normą

Od 25 lat firma DELABIE prowadzi kampanię na rzecz przyjęcia większości środków zawartych w normie NF MM. Nic więc dziwnego, że znaczna część gamy szpitalnej jest już zgodna z tą normą.
Cała armatura jest wyposażona w wężyki zasilające PEX. Miedziane rurki zasilające, które są sprzedawane w Wielkiej Brytanii od dłuższego czasu, są również dostępne opcjonalnie we Francji.
Armatura z gamy szpitalnej posiada sitka bez siatek i nie zasysa powietrza. Sitka są stworzone z Hostaformu, tworzywa ograniczającego osadzanie się kamienia, dzięki czemu ich konserwacja jest również ograniczona.
Co więcej, niektóre modele armatury są wyposażone w wyjście BIOSAFE. Jego powierzchnia gładka wewnątrz zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń i kamienia, ograniczając pojawianie się i rozprzestrzenianie się bakterii i mikroorganizmów.

Przede wszystkim jednak firma DELABIE opracowała wyjątkowy patent pozwalający produkować baterie termostatyczne z zamknięciem wody ciepłej i zimnej bezpośrednio na przyłączach, co sprawia, że zawory zwrotne są całkowicie bezużyteczne. W ten sposób całkowicie eliminujemy ryzyko przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną.
Na przykład nowa, termostatyczna, dwuuchwytowa bateria natryskowa H9769 spełnia wymagania nowej normy, podobnie jak cała gama sekwencyjnych baterii termostatycznych.
Niektóre modele armatury elektronicznej z komorą mieszania się wody umieszczoną przed zamknięciem, są również zgodne z NF MM.

Trwa oficjalna certyfikacja CSTB niektórych z tych produktów. Pierwsze oznakowane modele NF MM będą dostępne w 2018 roku.