Wybierz format:

Delabie - Strona główna
Polska
 • France
 • International
 • Deutschland
 • Belgique - België
 • GD-Luxembourg
 • Nederland
 • Polska
 • United Kingdom
 • Россия
 • Portugal
 • España
Szukaj

Mikrofiltracja w szpitalach

Czerwiec 2015

Mikrofiltracja dla bakteriologicznej kontroli wody

W zakładach opieki zdrowotnej każdego dnia zużywa się około 300 litrów wody na jednego pacjenta, czyli 2 razy więcej niż przypada na osobę w domu. W takiej sytuacji dystrybucja wody dobrej jakości staje się koniecznością.

Kontrola bakteriologicznej jakości wody w instalacji sanitarnej w zakładach opieki zdrowotnej jest w dzisiejszych czasach bardzo ważna i w niektórych krajach jest regulowana przepisami prawnymi. W ostatnich latach wymóg monitorowania jakości wody nie ogranicza się już jedynie do szpitali i domów opieki, ale ogólnie odnosi się do wszystkich budynków użyteczności publicznej.

 

Ryzyko związane z wodą

W zakładach opieki zdrowotnej skażenie wody przez mikroorganizmy jest zjawiskiem powszechnym. Woda jest w rzeczywistości nośnikiem dla czynników chorobotwórczych, takich jak mikroorganizmy pochodzące z kału - bakterie Salmonella, enterowirusy - które zazwyczaj pochodzą z publicznej sieci wodociągowej. Tymi mikroorganizmami mogą być także bakterie oportunistyczne - takie jak Legionelle, które rozwijają się w obiegu ciepłej wody - lub zarazki ze środowiska szpitalnego, które często skażają wodę w stagnacji (martwe odgałęzienia, zakończenia instalacji, napowietrzacze w armaturze): Pseudomonas, Aeromona ...

 

Dostarczanie wody skontrolowanej pod względem bakteriologicznym

Poziom jakości mikrobiologicznej wody wymagany w różnych oddziałach opieki zdrowotnej różni się w zależności od jej przeznaczenia i wymaga określenia 3 poziomów jakości wody.

Poziom 1„woda czysta” - jest na ogół przeznaczona mycia rąk oraz do każdego rodzaju czynności w zakresie usług opieki klinicznej. Woda jest dostarczana przez niesterylne filtry.

Poziom 2„woda ultra czysta” - jest przeznaczona do obszarów chronionych: oddziały oparzeniowe, oddziały przeszczepiania organów, do opłukiwania sprzętu endoskopowego i do chirurgicznego mycia rąk. Woda jest dostarczana przez sterylne filtry.

Poziom 3 dotyczy wody sterylnej, używanej do opłukania niektórych elementów w nawilżaczach oraz do tworzenia aerozolu.

W celu kontroli jakości mikrobiologicznej wody, należy wdrożyć procedury, aby zapewnić użytkownikom wodę na poziomie 1 i 2. Procedura zapewnienia jakości wymaga kontroli wody pod względem mikrobiologicznym, wdrożenia protokołów uzdatniania oraz procedur konserwacji i obsługi systemu uzdatniania i dystrybucji wody.

Wydajność systemów uzdatniania stosowanych w celu obniżenia poziomu zanieczyszczeń jest związany z utrzymaniem i konserwacją tych systemów. Gdy procedury są przestrzegane, zabiegi te muszą pozwolić na trwałe osiągnięcie jakości wody na poziomie 1 lub 2.

 

Włókna kanalikowe, innowacyjne rozwiązanie techniczne

Mikrofiltracja w punkcie czerpalnym jest najbardziej skuteczną metodą w celu otrzymania wody „ultra czystej”. Istnieją dwa rodzaje urządzeń do filtracji membranowej instalowanych na wylocie armatury: membrany płaskie lub membrany z włókien kanalikowych.

Firma DELABIE wybrała najbardziej nowoczesną technologię do produkcji gamy filtrów BIOFIL: filtrację przez membranę z włókien kanalikowych.

Technologia filtracji przez membranę została opracowana w latach 70-tych i jest obecnie uznawana za najbardziej skuteczną metodę oczyszczania wody. Obejmuje ona zastosowania w wielu dziedzinach (dom, medycyna, przemysł ...) i może osiągnąć poziom ultrafiltracji (0,001 mikrometra).

Każdy filtr BIOFIL posiada zintegrowaną membranę z polietylenowych włókien kanalikowych z progiem filtracji wody 0,1 mikrometra. Membrany z włókien kanalikowych posiadają liczne pory o różnych wielkościach od 0,01 do 0,1 mikrometra. Pod wpływem różnicy ciśnień i membrany, całość cieczy przepływa przez środek materiału filtracyjnego. Bakterie i zawiesiny powyżej 0,1 mikrometra są na stałe zatrzymane po zewnętrznej stronie membrany.

Duża powierzchnia filtrująca pozwala na filtrowanie większej ilości wody w porównaniu z filtrami z płaską membraną (1400 cm² w porównaniu z 500 cm²). Możliwość gromadzenia bakterii i zanieczyszczeń jest zatem znacznie większa, co opóźnia zatykanie się filtra, a tym samym przedłuża jego żywotność. Antybakteryjne filtry BIOFIL są kompaktowe, a tym samym są przystosowane do instalacji na każdym rodzaju armatury.

DELABIE oferuje kompleksowy zestaw urządzeń filtrujących wodę do jednorazowego użytku: głowice, wylewki natryskowe i wylewki do umywalki BIOFIL. Antybakteryjne filtry BIOFIL są dostępne w wersji niesterylnej (do 62 dni użytkowania) lub sterylnej (do 31 dni użytkowania). Są to wyroby medyczne klasy IIb, szczególnie zalecane do czyszczenia ran lub opłukiwania inwazyjnych urządzeń medycznych. Wszystkie filtry są poddawane kontroli jakości, a ich identyfikowalność jest optymalna, aby zapewnić całkowitą kontrolę ryzyka dla zdrowia.