Wybierz format:

Delabie - Strona główna
Polska
 • France
 • International
 • Deutschland
 • Belgique - België
 • GD-Luxembourg
 • Nederland
 • Polska
 • United Kingdom
 • Россия
 • Portugal
 • España
Szukaj

Higiena instalacji sanitarnych: różne spojrzenia na europejskie przepisy

Październik 2016

Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Polska mają swoje specyficzne przepisy dotyczące kontroli instalacji wodnej pod kątem bakteriologicznym i różne rozwiązania na skażenie bakteriami Legionella i Pseudomonas.Firma DELABIE proponuje gamy produktów kompatybilne z tymi przepisami.

Miedź, C-PVC, Inox, polipropylen, itp., niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonana jest armatura i kanalizacja, po kilku tygodniach lub miesiącach funkcjonowania w każdej instalacji sanitarnej nieuchronnie tworzy się biofilm. Przy uruchomieniu wypływu uwalniają się chorobotwórcze bakterie, które są źródłem jednej trzeciej zakażeń szpitalnych we Francji (700 000 przypadków rocznie, w tym 4 000 śmiertelnych).
Jeśli biofilm nie może być wyeliminowany to bezwzględnie należy go kontrolować. W Europie notuje się 37 000 przypadków śmiertelnych rocznie z powodu zakażeń szpitalnych przypisywanych bakteriom Legionella pneumophila i Pseudomonas aeruginosa.

Różne strategie nadzoru

Przepisy dotyczące higieny instalacji sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej oraz szerzej w budynkach użyteczności publicznej są różne w różnych krajach.
Wszystkie mają obowiązek prawny monitorowania jakości bakteriologicznej wody w instalacji poprzez regularne pobieranie próbek i analizy. Jednak sposoby monitorowania i działania wdrażane na podstawie uzyskanych wyników są różne.

We Francji, Rozporządzenie z dnia 30 listopada 2005 roku określa minimalną temperaturę ciepłej wody użytkowej celem ograniczenia ryzyka rozwoju bakterii Legionella.
Bakterie te są przedmiotem ogólnego zainteresowania w Rozporządzeniu z dnia 1 lutego 2010 roku, które przewiduje trzy poziomy kontroli oraz protokoły pobierania próbek. Od 1 stycznia 2012 roku obowiązek monitorowania został rozszerzony na wszystkie budynki użyteczności publicznej.

Niemcy i Polska przyjęły takie same kryteria jak Francja, natomiast Wielka Brytania jest bardziej rygorystyczna: należy wykonać dodatkowe badania powyżej 100 jednostek tworzących kolonię na litr (jtk/l) i wdrożyć działania korygujące powyżej 1 000 jtk/l.

Pseudomonas śledzona przez Brytyjczyków

Departament Zdrowia (NHS) w Ministerstwie Zdrowia Wielkiej Brytanii w poważny sposób podszedł do tematu skażenia armatury i instalacji pałeczką ropy błękitnej, natomiast takie kraje jak Francja, Niemcy i Polska nie wprowadziły szczegółowych zasad kontroli bakterii Pseudomonas, która tymczasem jest uważana za drugą przyczynę śmiertelnych zakażeń szpitalnych!
Brytyjski Przewodnik Techniczny z 2014 roku i Przewodnik dobrych praktyk, odnoszące się do bakterii związanych z wodą (HTM 04-01), określają wymagane procedury postępowania w celu znalezienia obecności tych dwóch bakterii i jak najlepszego ocenienia poziomu skażenia wody.
Dla bakterii Pseudomonas pomiary rozpoczynają się od momentu poziomu skażenia, czyli od 1 jtk/100ml! Przypomnijmy, że ta bakteria kolonizuje instalację rozpoczynając od wewnętrznych ścian wylewki armatury i szybko się w niej zagnieżdża …

Odpowiednie rozwiązania

Demontaż…
Wśród środków zapobiegawczych, NHS zaleca używanie armatury odpinanej od podstawy celem regularnego czyszczenia wewnętrza, czyli ingerencji mechanicznej, która jest skuteczna w usuwaniu biofilmu.

Płukanie…
Przepisy niektórych krajów wymienionych powyżej określają stagnację wody w armaturze jako czynnik faworyzujący skażenie bakteriami. Aby uniknąć użycia pierwszego strumienia wody w stagnacji, zalecane jest użycie armatury z automatycznym spłukiwaniem.
Ponadto dyrektywa niemiecka Trinkwasser z kwietnia 2013 roku jest jedynym dokumentem, który wymaga działań opróżniających instalację i zbiorniki, jeśli woda pozostaje w stagnacji powyżej 72 godzin. Jednym z rozwiązań jest, w miarę możliwości, ograniczenie ilości wody!

Mniejsze wymiary...
Inna szczególna cecha niemieckich przepisów to kategoryczny zakaz  przewymiarowania instalacji, które faworyzuje proliferację bakterii przez ograniczenie prędkości przepływu wody.
DELABIE idzie w tym samym kierunku, proponując zmniejszenie średnic rur, aby zwiększyć prędkości przepływu wody do 2 m/s (gdy we Francji DTU zaleca 1,5 m/s).
Bez powodowania hałasu, działanie to uniemożliwia nadmierny rozwój biofilmu, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia ryzyka skażenia.                                                    

Szkolenia
Dobra znajomość problematyki związanej z proliferacją bakterii w instalacjach wodnych pozwala ograniczyć ryzyko skażenia.
Jeśli francuski i polski ustawodawca jeszcze się nie martwi szkoleniem administratorów instalacji wodnych, to jest to temat zarządzany i śledzony w Niemczech (z trzema poziomami kształcenia, w zależności od stopnia odpowiedzialności) i Wielkiej Brytanii (z weryfikacją adekwatności programów szkolenia personelu przez Water Safety Plan).

W zależności od swojej historii i kultury, każdy kraj opracowuje i realizuje, w sposób bardziej lub mniej ograniczony, strategię profilaktyki i zwalczania.

Odpowiednie produkty

Firma DELABIE jest szczególnie zaangażowana w zwalczanie i zapobieganie rozwojowi bakterii i stale rozwija nowe produkty, aby móc sprostać tym zadaniom.

Gama armatury BIOCLIP jest odpinana od swojej podstawy celem dokładnego czyszczenia i eliminacji biofilmu obecnego w armaturze.
Baterie elektroniczne BIOSAFE DELABIE ze spłukiwaniem okresowym co 24 godziny gwarantują całkowite odnowienie wody we wszystkich częściach wewnętrznych.
Zastępując zbiorniki WC zaworami WC DELABIE ze spłukiwaniem bezpośrednim, eliminujemy ryzyko stagnacji.
Rozwiązanie: instalacja o mniejszych średnicach jest bardzo dobrze dopasowana do armatury o niskim zużyciu wody stworzonej przez firmę DELABIE.