Wybierz format:

Delabie - Strona główna
Polska
 • France
 • International
 • Deutschland
 • Belgique - België
 • GD-Luxembourg
 • Nederland
 • Polska
 • United Kingdom
 • Россия
 • Portugal
 • España
Szukaj

Zasady projektowania instalacji sanitarnych

Zasady projektowania instalacji sanitarnych zgodnie z regułami sztuki budowlanej są określone w normach obowiązujących w danym kraju. Jednak nie zawsze są one wyczerpujące i kompletne. Instalacje wyposażane w armaturę czasową wymagają specjalnych opracowań.
Średnice rur są dobierane stosownie do przepływu, jaki ma być przez nie zapewniony w różnych punktach użytkowania, do wielkości i wysokości instalacji oraz do minimalnego dysponowanego ciśnienia przy posadzce.