Wybierz format:

Delabie - Strona główna
Polska
 • France
 • International
 • Deutschland
 • Belgique - België
 • GD-Luxembourg
 • Nederland
 • Polska
 • United Kingdom
 • Россия
 • Portugal
 • España
Szukaj

Kryteria obliczania rur zasilających

Ilość zaworów czasowych: (X) na odgałęzienie instalacji

Wypływ podstawowy (Q mini l/s): wypływ minimalny na jedno urządzenie, służący jako podstawa obliczeń.
Podstawowe wypływy dla armatury czasowej są wymienione w katalogu Armatura sanitarna do budynków użyteczności publicznej i w tabelkach 1 i 2 rubryki Propozycje średnic końcowych, poziomych nitek instalacji.
Wypływ podstawowy zawsze jest podawany przy ciśnieniu dynamicznym.

Wypływ całkowity

Suma wypływów podstawowych różnych modeli czasowych zasilanych z jednej nitki instalacji.

Wypływ teoretyczny

(Q) wypływ całkowity x współczynnik jednoczesności (Y). Teoretyczne wypływy nie sumują się z wyjątkiem zaworów do spłukiwania.

Współczynnik jednoczesności

Współczynnik (Y) jest stosowany do wypływu całkowitego w zależności od ilości zainstalowanych zaworów (X), celem symulacji ilości zaworów funkcjonujących jednocześnie. Ten współczynnik jest zmienny w zależności od frekwencji w sanitariatach publicznych.

Frekwencja normalna lub słaba
Stosujemy wzór (DTU 60-11)

tuyaux_formule_1

Wysoka jednoczesna frekwencja (budynki użyteczności publicznej)
Szkoły, baseny, kempingi, itp.: stosujemy wzór

tuyaux_formule_2

Bardzo wysoka, chwilowa frekwencja
Szatnie, stadiony, koszary, internaty, baseny, kempingi, itp.: stosujemy współczynnik Y = 0,6 lub 0,7.

Zawory czasowe do spłukiwania

Należy postępować zgodnie z zaleceniami tabeli 1 w rubryce Propozycje średnic końcowych, poziomych nitek instalacji.

Ciśnienie całkowite

Ciśnienie statyczne na liczniku.

Ciśnienie statyczne

Ciśnienie przy braku wypływu w danym punkcie instalacji.

Ciśnienie dynamiczne

Ciśnienie przy wypływie w danym punkcie instalacji.
Dla każdego zaworu czasowego (patrz tabela 1 Propozycje średnic końcowych, poziomych nitek instalacji).
Maksymalne ciśnienie funkcjonowania zaworów czasowych: 10 barów.
Zalecany przedział ciśnienia: od 1 do 5 barów.
Ciśnienie zalecane na każdym piętrze: 3 bary.
Ciśnienie dynamiczne szczątkowe: ciśnienie dostępne na wejściu do zaworów = ciśnienie całkowite - strata ciśnienia.