Restauracja

Bez uprzedniej, wyraźnej zgody firmy DELABIE, każde użycie oraz całkowite lub częściowe powielanie jest zabronione.

Stelaż TEMPOFIX 3 z zaworem elektronicznym TEMPOMATIC 4 do pisuaru - nr 543000D-430030
Pisuar Inox FINO - nr 135710
Przegroda międzypisuarowa Inox LISO - nr 100590

Aby otrzymać tę wizualizację w określonym formacie, prosimy o złożenie zapytania klikając w link i wypełniając formularz.