Delabie - Strona główna
Polska
 • France
 • International
 • Deutschland
 • Belgique - België
 • GD-Luxembourg
 • Nederland
 • Polska
 • United Kingdom
 • Россия
 • Portugal
Szukaj

Normy i przepisy prawne

Znajdź przypomnienie tekstów przepisów prawnych służących specjalistom z branży, którzy są w stanie je interpretować w zależności od swoich specjalistycznych potrzeb.  
Poza tymi przepisami, specjaliści powinni również powoływać się na normy, dokumenty techniczne i obowiązujące dobre praktyki.
UWAGA: Czytelnik uznaje, że korzystanie z tych tekstów, które muszą być rozpatrywane w kontekście ujednoliconego tekstu, są na jego wyłączną odpowiedzialność i że nie będzie mógł obciążyć odpowiedzialnością firmy DELABIE za aktualizację tekstów lub konsekwencje jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z takiego użycia.

 • Certyfikacja i znak NF - Budynki użyteczności publicznej

  Znak NF na produkcie świadczy, że jest on zgodny z dotyczącymi go normami i ewentualnie z dodatkowymi specyfikacjami technicznymi wymaganymi przez rynek.
  Produkty DELABIE do budynków użyteczności publicznej ze znakiem NF.
  Co wnosi znak NF?
  Jak rozpoznać produkt NF?

 • Certyfikacja i znak NF - Zakłady opieki zdrowotnej

  Znak NF na produkcie świadczy, że jest on zgodny z dotyczącymi go normami i ewentualnie z dodatkowymi specyfikacjami technicznymi wymaganymi przez rynek.
  Produkty DELABIE do budynków użyteczności publicznej ze znakiem NF.
  Co wnosi znak NF?
  Jak rozpoznać produkt NF?

 • Ochrona przed ryzykiem związanym z bakteriami legionella

  Rozporządzenia narzucają monitorowanie bakterii Legionella w budynkach użyteczności publicznej.
  Co to jest legionelloza?
  Jakie instalacje są narażone na ryzyko?
  Przepisy prawne: rozporządzenia z 29 marca 2007 roku i z 12 kwietnia 2002 roku

 • Dostępność i niezależność

  Osoby niepełnosprawne posiadają prawo dostępu do budynków użyteczności publicznej. Aby pozwolić osobom niepełnosprawnym, starszym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej na maksymalną niezależność w ich codziennym życiu, należy przestrzegać przepisów technicznych i architektonicznych.
  Przewodnik po przestrzeni natryskowej, łazienkowej i WC: schematy instalacji...